بردکنترل تکرنگ

نمایش دادن همه 10 نتیجه

 • ۱۴۰,۰۰۰ تومان

  بردکنترل طیفدار Ep4 مناسب تابلو روان تکرنگ | با نرم افزار سه بعدی

 • ۱۶۰,۰۰۰ تومان

  بردکنترل طیفدار Ep8 مناسب تابلو روان تکرنگ | با نرم افزار سه بعدی

 • ۷۰,۰۰۰ تومان

  بردکنترل HD-U6B – مناسب تابلو روان تکرنگ – هاب 12

 • ۵۵,۰۰۰ تومان

  بردکنترل HD-U60 – تابلو روان تکرنگ 2 ردیف و هفت رنگ 1 ردیف

 • ۷۰,۰۰۰ تومان

  برد کنترل طیفدار Seven2 – پشتیبانی از 2 ردیف ماژول تکرنگ

 • ۹۰,۰۰۰ تومان

  برد کنترل طیفدار Seven4 – پشتیبانی از 4 ردیف ماژول تکرنگ

 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  برد کنترل طیفدار Seven8 – پشتیبانی از 8 ردیف ماژول تکرنگ

 • ۱۳۰,۰۰۰ تومان

  بردکنترل HD-U62 – مناسب تابلو روان تکرنگ و هفت رنگ

 • ۱۹۰,۰۰۰ تومان

  بردکنترل طیفدار Hs8 مناسب تابلو روان تکرنگ و هفت رنگ

 • ۱۵۰,۰۰۰ تومان

  بردکنترل طیفدار Hs4 مناسب تابلو روان تکرنگ و هفت رنگ